2011-05-25

Svanen till restaurang Karl IX

Restaurang Karl IX på Karlstad CCC uppfyller de nordiska kriterierna för miljömärkning av restauranger, vilket betyder att restaurangen nu är Svanenmärkt.

FYRA MÅNADER EFTER INVIGNINGEN ÄR DET KLART.

– En stor eloge till restaurangchef Bernt Thyrell och hans personal! Det här hade inte varit möjligt utan deras intresse och engagemang. Svanenmärkningen är en kvalitetsstämpel som stärker vår konkurrenskraft, säger Mattias Nord, vd på Visit Karlstad som driver Karlstad CCC. Restaurang Karl IX, döpt efter Karlstads grundare, har plats för 1 200 sittande gäster. Med avstamp i de värmländska mattraditionerna och närproducerade råvaror och produkter erbjuder restaurangen spännande menyer anpassade efter årstid och inramning. Ambitionen är att bjuda på matupplevelser med hälso-och miljöfokus.

FAKTA

Svanen är Nordens officiella miljömärke, beslutad av Nordiska Ministerrådet för 20 år sedan. Det är en frivillig, positiv märkning av varor och tjänster.

Svanen gör det enkelt för konsumenter att välja de bästa produkterna ur miljösynpunkt. Svanen är också ett verktyg för företag som vill visa sitt  miljöarbete och samtidigt bidra till utvecklingen av en hållbar produktion.
Svanen bedömer miljöpåverkan från en vara eller tjänst under hela dess  livscykel, från råvara till avfall. Det ställs hårda klimat-och miljökrav men  även krav på funktion och kvalitet. Svanen tar hänsyn till alla miljöaspekter  som till exempel klimatpåverkan, kemikalier, biologisk mångfald, utsläpp till  luft, vatten och mark samt avfallshantering. Det finns över 6 500  Svanenmärkta varor och tjänster i Sverige.

Källa: Meetings International.