2012-05-30

Svenska Demensdagarna till Karlstad CCC 2013

Efter tre år i Örebro flyttar Svenska Demensdagarna till Karlstad. Den 30-31 maj 2013 kommer drygt 1 300 personer till Karlstad CCC för att delta på konferens, utställning och bankett.

Visit Karlstad uppskattar att konferensen genererar mer än 4 miljoner i intäkter för besöksnäring och handel i Värmland. Läs mer här.