2012-04-25

Visit Karlstad Convention Bureau stödjer hållbar utveckling inom mötesindustrin

Visit Karlstad Convention Bureau har i samarbete med andra medlemmar av ICCA Scandinavian Chapter skapat en plattform för hållbar utveckling inom mötesindustrin.

Målet är att bli världens första renodlade mötesregion som satsar gemensamt på hållbar utveckling. Medlemmarna har gemensamt kommit överens om ett antal punkter och förhållningsregler som skall följas för att främja hållbar utveckling. Som exempel skall miljövänliga transportalternativ premieras och budskapet spridas till andra aktörer, kunder och partners på respektive ort.

När ICCA Scandinavian Chapter möttes i Tampere nyligen, skrevs det gemensamma dokumentet under. Visit Karlstad Convention Bureau är stolta över att få vara med och skapa historia.