2014-02-20

Karlstad CCC medlem i Diversity Charter Sweden

Karlstad CCC är nu medlem i Diversity Charter Sweden.

Den ideella föreningen driver ett nätverk för företag och organisationer som aktivt söker ett framgångsrikt sätt att arbeta med mångfald. Målet är att visa vikten av olikhet och att stärka de anslutna företagen och organisationernas konkurrenskraft och affärsnytta.

För mer information om Diversity Charter Sweden, läs här.