2014-02-25

Landets skolsköterskor kommer till Karlstad CCC 2015

Kongressen samlar cirka 1 200 skolsköterskor från hela Sverige som kommer att ta del av ett vetenskapligt program utifrån aktuella frågor.

Riksföreningen för skolsköterskor kommer att arrangera den årliga nationella kongressen för skolsköterskor på Karlstad CCC 7-8 maj 2015.

Läs mer här.