2015-05-29

Karlstad CCC nu en av få Svanenmärkta konferensanläggningar i Sverige

Nyligen stod det klart att Karlstad Congress Culture Centre erhållit Svanenmärkning för hela konferensanläggningen efter att aktivt har arbetat med miljön i fokus under flera år.

Sedan 2011 har Restaurang Karl IX på Karlstad CCC varit Svanenmärkt men nu utökas alltså certifieringen till att gälla hela konferensverksamheten.

Att Svanenmärka hela anläggningen är ett stort steg framåt, både för vår organisation men även för våra kunder som tar miljöfrågan på allvar, säger Mattias Nord, vd på Visit Karlstad AB som driver Karlstad CCC. Sedan Karlstad CCC öppnade i januari 2011 har miljöarbetet ständigt stått i fokus vilket är en av anledningarna till att flera stora kongresser och konferenser valt att återkomma till oss, fortsätter Mattias.