Sanna Hansson
2017-04-21

Hallå där Sanna Hansson…

... senaste tillskottet på Karlstad CCC som Project Manager External Relations. Hon är uppvuxen i en stor familj i Hillringsberg, en liten bruksort utanför Arvika.

– Mina föräldrar drev verksamhet med kurser och konferenser, så jag kom tidigt i kontakt med besöksnäringen kan man säga, säger Sanna Hansson och ler. Uppväxten kretsade annars mycket kring hästar, som jag tävlade med i banhoppning. Efter ett års studier i Italien började jag läsa nationalekonomi på Karlstads universitet och flyttade till Karlstad från Arvika efter examen.

Sanna kommer senast från en tjänst på kommunledningskontoret i Karlstads kommun, på en enhet som har i uppdrag att initiera, analysera, driva på och bevaka utveckling och tillväxt i Karlstad och regionen.

– Mitt fokusområde har varit att i nära samverkan med universitetet, näringsliv och andra aktörer arbeta med studenter, som är en prioriterad och strategiskt viktig målgrupp för Karlstads kommun. Jag har även drivit många projekt och processer med fokus på lokal ungdomspolitik och varit ansvarig tjänsteman för Karlstads ungdomsfullmäktige.

Sanna känner väl till anläggningen och verksamheten på Karlstad CCC. Dessutom tycker hon att det känns spännande att komma till näringslivet efter att ha arbetat i en kommunal verksamhet.

– Jag har ett stort samhällsintresse och brinner för att utveckla Karlstad. Får vi hit fler stora möten, event och kongresser så gynnar det hela regionen. Jag tror att jag med min erfarenhet av hur offentliga organisationer är uppbyggda och min förståelse för samhällsekonomiska frågor kommer att kunna bidra med kunskap och stöd till att fler stora möten söks till Karlstad, avslutar Sanna Hansson.