2017-04-03

Mattias bloggar på LokalLojal

Mattias Nord, vår vd, bloggar denna vecka på LokalLojal - en gemensam rörelse för ett livskraftigt och levande Värmland.

Syftet med LokalLojal är, som namnet antyder, att inspirera och uppmuntra så många som möjligt att tänka mer lokalt när de handlar och fattar beslut. Alla vi som bor och verkar här i Värmland är viktiga för utvecklingen. Resonemanget är helt logiskt. För att livsmedelsbutiker, klädaffärer och mackar även på mindre orter ska överleva behöver de kunder. Ju fler vi är som på olika sätt bidrar – desto större blir effekten. Som lokallojala invånare och företag ger vi verksamheter livskraft!

Följ Mattias här…