2017-03-16

Möten är ett strategiskt verktyg

Internationella vetenskapliga möten är ett strategiskt verktyg för att stärka lärosätens och destinationers attraktionskraft.

Under tisdagen samlades 22 av Sveriges Convention Bureaus i Stockholm för att, tillsammans med representanter från sin respektive lärosäten, diskutera hur vetenskapliga möten kan användas för att stärka Sveriges attraktionskraft. Mötet genomfördes inom ramen för Team Sweden möten och evenemang, ett nätverk som Näringsdepartementet ansvarar för. Representanter från Utrikesdepartementet och Utbildningsdepartementet deltog i mötet.

Deltagarna fick ta del av lärdomarna och erfarenheterna från det pilotprojekt som Svenska Institutet och Karolinska Institutet genomfört. Syftet med projektet är att, genom ökad samverkan, utforma en modell för internationella vetenskapliga möten som stärker lärosätets och destinationens attraktionskraft. Modellen utgör ett strategiskt verktyg för internationalisering, varumärkesarbete och att locka nya forskare.

Det framkom även under mötet att de främsta utmaningarna för att få internationella vetenskapliga möten till svenska lärosäten är saknad av incitament för att åta värdskap, en bristande förståelse för mötens potential, samt en okunskap om vilket stöd som finns att tillgå internt, lokalt och nationellt.