2018-10-12

CRE8® skapade nya idéer åt Karlstad CCC

CRE8® är en fartfylld metod för kreativ problemlösning i tävlingsform.

Vi har bra beläggning under hela året på vår kongressanläggning, med ett undantag, sommaren. Människor åker inte på konferens mellan 15 juni och 20 aug. En av våra utmaningar är att fylla huset under sommaren, säger Maria Alm, Kongresschef på Karlstad CCC. Vi fick då höra talas om CRE8® och tyckte det lät som en spännande möjlighet för att få nya idéer fortsätter hon. Och det är precis det som är syftet säger Patrik Bångerius, Senior Innovation Advisor på Karlstads universitet. ”CRE8® är en beprövad metod som gör att man får fram maximalt kreativa lösningar på verkliga problem och frågeställningar.”

CRE8® är en fartfylld metod för kreativ problemlösning i tävlingsform

Tävling anordnas av Karlstads Universitet tillsammans med näringslivet, offentliga organisationer eller ideella organisationer. Tre till fyra multidisciplinära studentteam prövar sin problemlösningsförmåga mot varandra och pitchar sin lösning för en jury. Studenterna genomgår först en anpassad pitchutbildning som leds av Drivhuset. Efter det presenteras uppdragsgivaren och det aktuella uppdraget. Studenterna delas upp i lag och får sedan 3 timmar på sig att ta fram kreativa idéer och förbereda sin pitch. Allt arbete sker med endast papper, penna, whiteboard som hjälpmedel och självklart kunskaperna de har med sig från sina utbildningar. Gruppvis pitchar de sedan sin idé för en jury bestående av representanter från Karlstads universitet och uppdragsgivaren som korar en segrare.

Vi brukar säga att de som är med om en CRE8® bara behöver komma som de är men går som något annat. Både uppdragsgivare och studenterna som deltar säger att det utvecklar dem som personer och ger helt nya perspektiv på deras verksamheter säger Patrik Bångerius.

Hur kan Karlstad CCC skapa mer värde under sommarmånaderna?

Det var den frågeställningen de fyra lagen fick av oss. Det är så lätt att mest se hinder när det gäller att vara kreativ i den verksamhet man jobbar. Att få möjligheten till helt nya perspektiv från en grupp studenter var oerhört givande. Studenterna myntade nya begrepp som Artibition och introducerade Staycation för oss. Så även om CRE8® inte ledde till ett färdigt koncept som vi kan implementera till sommaren, vilket aldrig var förväntningen, så har det gett oss en mängd nya tankar och idéer som vi kommer att jobba vidare med, avslutar Maria Alm.

Vinnarlaget bestod av, från vänster:
Johanna Collander (alumn från Turismprogrammet och student på magisterprogrammet i projektledning)
Jessica Jacobs (civilingenjörstudent maskinteknik)
Anton Jansson (civilingenjörstudent industriell ekonomi)

Juryn bestod av, från höger:
Cindy Bråtenfeldt (projektledare Karlstads universitet)
Mattias Nord (VD Karlstad CCC)
Maria Alm (kongresschef Karlstad CCC)
Cecilia Möller (programansvarig Turismprogrammet Karlstads universitet)
Hanna Christiansson (restaurangchef Karlstad CCC)

Läs mer om CRE8