Christina Malm
2019-05-17

Återinförd värnplikt och antagning till polisutbildning i fokus för Rekryteringsmyndigheten

Rekryteringsmyndigheten arrangerade nyligen medarbetardag på Karlstad CCC. Här berättar generaldirektören Christina Malm om myndighetens utmaningar just nu.

Vilka är de aktuella frågorna för myndigheten just nu?
Aktuella frågor för oss är den återaktiverade värnplikten samt om, och i så fall när, utökade värnpliktsvolymer kan bli aktuella. Därtill pågående antagning och prövning inför polisutbildning där Rekryteringsmyndigheten ansvarar för hela processen samt för att utveckla en ny antagningsprocess.

Vad handlade ert möte om?
Mötet på Karlstad CCC var en medarbetardag för myndighetens samtliga medarbetare, från Karlstad, Malmö och Stockholm. Dagen handlade bland annat om att ge en samlad lägesbild över all verksamhet, diskutera hur verksamheten ska utvecklas samt få ta del av uppdragsgivarnas perspektiv. Vi fick bland annat besök av rikspolischef Anders Thornberg.

Vi ville även fira framgångar som är kopplade till att vi snabbt har genomfört regeringens beslut om att återinföra värnplikten.

Vilka är era utmaningar den närmaste tiden?

En stor utmaning är att kunna växa och utöka verksamheten tillräckligt snabbt för att kunna möta Försvarsmaktens behov av fler värnpliktiga till krigsförbanden. En annan utmaning är att klara av att utveckla och införa en ny antagningsprocess till polisutbildningen till år 2020. Därtill att genomföra flytt till nya, större lokaler i Stockholm och att utveckla verksamhet och IT hand i hand.

Varför valde ni att ha er konferens på Karlstad CCC?
Årets medarbetardag gick av stapeln i Karlstad eftersom vi i januari flyttade till nya lokaler i kvarteret Fanfaren och alla medarbetare från Stockholm och Malmö inte haft möjlighet att besöka lokalerna förrän nu. Vi valde att vara på Karlstad CCC för att det är tillräckligt stort för att rymma hela vår myndighet. Men framför allt för att man får möjlighet att genomföra sin konferens på ett mycket professionellt sätt. Lokalerna är moderna, fräscha och ändamålsenliga. Tekniken fungerar alltid perfekt. Maten är bra, utsikten fin och bemötandet effektivt och professionellt.