Flygbild över Karlstad
2019-06-19

Karlstad Sverigebäst när det gäller kongressgästnätter

Kongressåret 2018 blev ett rekordår för Karlstad. Enligt Svensk Kongressrapport 2018 har Karlstad flest antal gästnätter i samband med nationella kongresser. Cirka 17 000 gästnätter av Sveriges totalt 111 300. Kongressrapporten sammanställs från Swedish Network of Convention Bureaus (SNCVB) databas.

– Under förra året hade Karlstad äran att vara värdstad för flera av de större i Sverige roterande möten såsom Ortopediveckan, Matematikbiennalen, Scouternas Demokratijamboree, Jämställdhetsdagarna med flera, säger Birgitta Sefastsson, Karlstad Convention Bureau.

Karlstad stod värd för 20 nationella kongresser, vilket gav en delad femte plats tillsammans med Jönköping. Flest kongresser (63 stycken) genomfördes i Uppsala.

Kongresser skapar stort värde samhällsekonomiskt

Enligt tidigare mätningar som SNCVB har genomfört genererar en kongressdeltagare cirka 3 500 kronor per dygn. Kongresser är även samhällsekonomiskt värdefulla då de stärker attraktionsvärdet gällande etableringar, rekryteringar, investeringar och belyser olika styrkeområden.

Läs mer på karlstad.se.