2019-04-02

Tips för ett lyckat möte

Björn, som är Sales Manager hos oss rekommenderar att tänka till när du väljer anläggning för ditt möte.

”Jämför mat, kultur, processer, metodik och värderingar – välj inte enbart utifrån kostnader, utan väg in dina värderingar och värna om ditt varumärke.”

Björns tre tips för att skapa synergieffekter med ditt möte
1. Var förberedd – bestäm syftet med mötet/konferensen och hitta en anläggning som möter dina behov.
2. Se till att anläggningen matchar dina värderingar. Om du har stort fokus på hållbarhet, våga ställa samma krav på dem. Då kan ni verkligen förstärka varandras varumärken.
3. Genomför inte ett event bara för sakens skull. Gör det som en del av en större strategi och satsa på kommunikation för att förstärka budskapet. Det är värt att ta hjälp i det arbetet.