2019-09-16

Vi har minskat vårt restavfall med 50 procent sedan 2011

Tack vare att vi återvinner förpackningar av papper, plast och metall har vi minskat vårt restavfall med 8 kubikmeter per vecka sedan Karlstad CCC öppnade 2011.

Mat, papper och glasförpackningar har vi sorterat ut sedan starten, men för en tid sedan började vi även att återvinna förpackningar av papper, plast och metall.

Tidigare fyllde vi två containrar á 8 kubikmeter per vecka med restavfall. Nu har vi minskat till en container i vecken. En stor del av det som vi återvinner är kartong- och plastförpackningar som används i köket och restaurangen, säger Gloria Sundholm, som är ansvarig för reception och underhåll på Karlstad CCC.

Sedan september 2019 finns även miljöstationer på alla våningsplan och vi har tagit bort de vanliga papperskorgarna där besökarna tidigare har slängt allt i samma kärl.

Detta kommer att minska vårt restavfall ännu mer, menar Gloria.