Publik kväll på Karlstad CCC
2021-03-22

KARLSTAD CCC´S ÅTGÄRDER I SAMBAND MED CORONAVIRUSET

KÄRA GÄSTER, BESÖKARE OCH KUNDER

Vi på Karlstad CCC tar rådande situation på största allvar. För oss är mötet med människor vår passion. Dygnet runt, året runt jobbar vi för att skapa de bästa förutsättningarna för er att träffas, det kommer vi att fortsätta med!

När ni kommer till oss ska ni känna er trygga med att vi följer de råd och instruktioner som Folkhälsomyndigheten andra myndigheter, regionen och kommunen rekommenderar. Den 1 december 2021 infördes nya restriktioner för att möjliggöra användningen av vaccinationsbevis. Läs mer om vaccinationsbevis här.

 

COVIDCLEAN™ CERTIFIERADE

Sedan 16 mars 2021 är Karlstad CCC certifierade i CovidClean™ av Safe Hotels. Certifieringen innebär att vi säkerställt att våra rutiner, utrustning och åtgärder för att minska smittspridning av Covid-19 samt är kvalitetssäkrade och granskade av en extern part utifrån en internationell standard.

Läs mer om CovidClean här

EN SAMMANSTÄLLNING AV VÅRA ÅTGÄRDER

  • Vi säkerställer att inga möjligheter till ansamlingsplatser sker genom smittskyddssäkrad logistik
  • Vi följer riktlinjerna gällande avstånd vid konferenssittning och lunchservering och vi erbjuder ytterligare utrymme om så önskas
  • Vi påminner våra gäster om att hålla avstånd med hjälp av skyltar
  • Våra städrutiner är utökade. Vi använder antibakteriellt medel för avtorkning av ytor som används i konferenslokaler och pausrum
  • Handsprit finns utplacerade i pausytor, konferenslokaler och restaurang
  • Vid kaffepauser och luncher ser vi till att det är större utrymme än normalt för att undvika trängsel
  • Endast serverad lunch

TRYGGA MÖTEN PÅ KARLSTAD CCC

Vi har möjlighet att erbjuda helt avskilda möten för din grupp. Vi erbjuder miljöer, rutiner och policy som tydligt anpassats till den rådande situationen. Du kan även välja att dela upp gruppen i flera olika mötesrum och möblera med rekommenderat avstånd. Vi har lokaler på totalt 3 300 kvm mötesyta uppdelat på 4 våningar med stora luftiga ytor och 19 mötesrum i varierad storlek. Utöver att vi erbjuder avståndsanpassade mötesmöjligheter så finns vi här för att rekommendera dig kring den teknik du behöver för att stödja alla typer av digitala möten med interaktiva möjligheter.

FÖRTÄRING

Vi bordsserverar våra luncher och alla gäster sitter med tryggt avstånd till varandra. Vid paus och fika säkerställer vi trygga avstånd och anpassar lokalen efter antalet gäster. Vid ankomst stämmer vi alltid av era paustider för att hjälpa oss att erbjuda smittskyddssäkrad logistik för din trygghet. Med andra ord så vill vi säkerställa att olika deltagargrupper inte krockar med varandra i våra allmänna utrymmen.

STÄDRUTINER

Vi har utökade städrutiner av allmänna utrymmen, toaletter och mötesrum. Konferenslokalerna och teknisk utrustning desinficeras efter varje grupp. Handsprit finns tillgängligt i konferenslokaler, restaurang och i allmänna utrymmen. Allt för att du ska känna dig trygg under ditt besök hos oss.

SKÄRPTA REGLER FÖR ANSTÄLLDA OCH LEVERANTÖRER

All personal uppmanas att stanna hemma eller skickas hem vid eventuella tecken på sjukdom. Vi uppmanar personal att tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten, använda handsprit och handskar vid servering.

AVBOKNINGS- OCH OMBOKNINGSVILLKOR

Vi har full förståelse för att beslut kring ert möte, under rådande omständigheter, kan dra ut på tiden. Vi är flexibla gällande våra avboknings- och ombokningsvillkor så hör av dig till oss för att diskutera möjligheterna kring just ert möte.

Sammanfattningsvis innebär det att vi kan välkomna er till ett tryggt och säkert möte. Vill ni veta mer om vad vi gör för att begränsa smittspridningen eller hur vi kan anpassa åtgärder för just ert möte, vänligen kontakta maria.alm@karlstadccc.se eller jimmy.ronngren@karlstadccc.se