2022-06-21

Tack vare våra gäster kan fler barn överleva och utvecklas.

Tack vare att våra gäster dricker vårt utsökta vatten på Karlstad CCC, så bidrar det till UNICEFs hjälpinsatser för barn och deras familjer i katastrofområden.

Vårt bidrag på 11 200 kronor går till UNICEFs katastrofarbete för barn och deras familjer i katastrofområden världen över. UNICEF är på plats i katastrofer och förser de drabbade med vatten, mat, tak över huvudet, filtar, kläder, vaccin och hälsovård. De skyddar barnen mot våld, övergrepp och exploatering. De kämpar för att stoppa spridningen av coronaviruset och skydda barn från pandemins effekter.

Vattnet som serveras hos oss kommer från Vänern och innan tappning filtreras, kolsyras och kyls det för att få bästa smak. Förutom att det begränsar miljöpåverkan jämfört med att servera vatten på flaska, ger det oss en möjlighet att skänka mellanskillnaden i kostnad till behövande.

Tack till alla er som på ett eller annat sätt har besökt oss under våren 2022. Med vårt bidrag kan UNICEF hjälpa fler barn att överleva och utvecklas.

Läs mer om hållbarhetsarbetet på Karlstad CCC här.