2022-11-07

Nu lanserar vi en värdskapsskola på Karlstad CCC!

Värdskapsskolan med Anna ska involvera ny personal i hur vi ser på värdskap och vad vi står för.

Under hösten kommer vi att lansera vår nya Värdskapsskola på Karlstad CCC. Tanken är att vi tidigt ska involvera ny personal i hur vi ser på värdskap och hur vi levererar värdskap i världsklass.

Den nya personalen kommer få träffa Anna Höglund vid ett antal tillfällen. Anna jobbar vanligtvis i receptionen på Karlstad CCC men har även en bakgrund som bland annat flygvärdinna, och vet vikten av att alltid ha en helhetssyn när det gäller service. Kursen kommer att innehålla allt från vad Karlstad CCC står för, våra rutiner och våra normer för beteende. Allt för att våra nya medarbetare ska få en bra start och snabbare anamma våra flöden och nivå på värdskap.

”-Vår extrapersonal är i klart numerärt överläge många gånger jämfört med den fasta personalen. Efter pandemin är det som en nystart och då kan man inte ta för givet att alla vet vad vi står för. Då är det viktigt att de vet vad vi vill förmedla. Det här kommer bli jättebra, säger Mattias Nord, vd för Karlstad CCC”