2023-11-27

Vi valde Svanen för att det är en av världens tuffaste miljömärkningar

Det är inte lätt att bli Svanenmärkt. Men vi är inte ute efter lätt. Vi strävar efter bättre – bättre för miljön, bättre för dig. Det är därför Svanen och dess tuffa miljökrav är så viktiga för oss.

Vi har under många år varit Svanenmärkta, vilket för oss är en självklarhet då vår strävan efter en hållbar utveckling är en naturlig del i vår verksamhet.

Vi valde Svanen för att det är en av världens tuffaste miljömärkningar. Vi gjorde det för dig. Och för miljön. Att bara ta hänsyn till en enda miljöaspekt är knepigt nog. Men Svanen ställer krav på alla relevanta delar, från resurseffektivitet och kemikalier, till klimat och biologisk mångfald. Och för att göra det ännu svårare: Har du hört talas om ”livscykelperspektiv”? Det har vi. Det innebär att ta hänsyn till hela produktens liv, från råvaror, produktion och användning till återanvändning, återvinning och avfall.

Svår att få. Lätt att välja.

Vi är stolta över att vi klarade det!

Läs mer om vårt hållbarhetsarbete här!