Vaccinationsbevis

Den 1 december 2021 infördes nya restriktioner för att möjliggöra användningen av vaccinationsbevis.

Karlstad CCC är en stor mötesanläggning med kapacitet och möjligheter att ta emot såväl stora som små arrangemang och vår ambition är att oavsett syfte och storlek med vår kunskap bidra till ett i alla avseenden tryggt och högkvalitativt arrangemang.

När det gäller Covid-19, restriktioner och Vaccinationsbevis, så vill vi från vårt håll förtydliga vad som skiljer en allmän sammankomst gentemot en sluten.

En allmän sammankomst är ett arrangemang dit vem som helst kan få tillträde, tex genom att anmäla sig eller köpa en biljett. Om detta arrangemang överstiger 100 personer krävs det från 1 december uppvisande av vaccinationsbevis samt legitimation eller att man följer någon av de andra krav som finns.

En sammankomst dit ett antal namngivna personer blivit kallade eller inbjudna, exempelvis en middag, en konferens eller en föreläsning, är inte att betrakta som allmän sammankomst och därför ställs inget formellt krav på vaccinationsbevis. Det kan däremot arrangören själv välja att ställa krav på ändå.

Vi som anläggning kontrollerar inte vaccinationsbevis utan det är arrangörens ansvar vilket innebär att den som besöker en offentlig tillställning eller allmän sammankomst på Karlstad CCC erhåller information direkt från arrangören om vad som gäller för arrangemanget.

I de fall Karlstad CCC själva står som arrangörer för en offentlig tillställning eller allmän sammankomst så kommer vaccinationsbevis verifieras och legitimation krävas i entrén i linje med Regeringens beslut som trädde i kraft den 1 december 2021.

  • Slutna tillställningar påverkas inte av regeringens beslut
  • Offentliga tillställningar och allmänna sammankomster med färre än 100 deltagare påverkas inte av regeringens beslut
  • Det är arrangören för den offentliga tillställningen eller allmänna sammankomsten som ansvarar för att verifiera vaccinationsbeviset och kräva legitimation

Vaccinationsbevis kan hämtas med hjälp av e-legitimation på webbplatsen www.covidbevis.se (länken öppnas i nytt fönster).
Vaccinationsbevis kan beställas utan e-legitimation med hjälpblankett på E-hälsomyndighetens webbplats (länken öppnas i nytt fönster). Räkna med viss handläggningstid.
Information om vaccinering finns på 1177.se (länken öppnas i nytt fönster).

Regeringen har beslutat om en ändring i begränsningsförordningen som möjliggör användning av vaccinationsbevis vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Ändringen trädde i kraft den 1 december 2021. Detta är för att möjliggöra användningen av vaccinationsbevis vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med publik över 100 personer inomhus.

Regeringens beslut innebär att om verksamhetsutövaren/ arrangören väljer att kräva vaccinationsbevis, behöver de inte beakta de deltagarbegränsningar som Folkhälsomyndigheten ser behov av för de allmänna sammankomster och offentliga tillställningar som hålls inomhus med fler än 100 deltagare. Personer under 18 år och personer som av medicinska skäl inte bör vaccinera sig mot covid-19 är undantagna. Med andra ord måste arrangören kräva vaccinationsbevis vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar där deltagarantalet är högre än 100 deltagare.

Enligt regeringens beslut ska anordnaren av sammankomsten eller tillställningen vid inpassage verifiera vaccinationsbevisets äkthet och kräva legitimation. De anordnare som använder vaccinationsbevis ska enligt Folkhälsomyndigheten även ha en rutin för hur kontrollen av vaccinationsbeviset ska genomföras.