2019-04-01

Anneli Snobl – om Karlstad CCC

Anneli Snobl - Regiondirektör, Region Värmland

Vilket är ditt bästa minne från Karlstad CCC?
Mitt bästa minne är faktiskt från första gången jag besökte er. Jag hade precis tillträtt i min roll som landstingsdirektör/blivande regiondirektör och mötte samtliga chefer i dåvarande landstinget och i kommunalförbundet Region Värmland i samband med en chefskonferens. Jag råkade glömma mina läsglasögon som jag verkligen behöver och upptäckte det när jag nästan var hemma. Jag vände om och då var allt stängt och dörrarna låsta. Jag lyckades dock få tag på en av era vänliga medarbetare som åkte dit igen, låste upp, larmade av och tände upp hela anläggningen så att jag kunde leta rätt på glasögonen. Jag tyckte det var ett fantastiskt bemötande och tänkte att Värmland verkligen lever upp till sitt rykte som öppet och välkomnande!

Vad tycker du att Karlstad CCC har betytt för Karlstad och Värmland?
Jag har varit verksam i Värmland i ett år nu och har hunnit besöka Karlstad CCC ett flertal gånger. Jag vet att alla de konferenser och arrangemang som kommer till Värmland tack vare Karlstad CCC är viktiga för hela länet. Varje besökare bidrar till restaurangbesök, ökad omsättning för butikerna och fler gästnätter för hotellen. Många besökare kommer ju också i kontakt med Värmlands fina kulturliv som exempelvis Lerinmuseet och Wermland Opera. Ett positivt möte med Värmland är oerhört viktigt för oss som stor organisation med stort rekryteringsbehov i hela regionen. Om intrycket av Värmland är positivt är chansen större att människor kan tänka sig flytta hit och jobba. Där tror jag det arbete som Karlstad CCC gör med proffsiga arrangemang spelar en mycket viktig roll.

Vilket evenemang drömmer du om att få se på Karlstad CCC?
Det vore spännande om ni kan locka till er internationella konferenser av olika slag.