Johan Blom
2019-04-23

Johan Blom – om Karlstad CCC

Johan Blom, tillförordnad landshövding, Värmlands län.

Vilket är ditt bästa minne från Karlstad CCC?
Mitt bästa minne från Karlstad CCC är jämställdhetskonferensen Genius som växer för varje år vilket känns fantastiskt. Genius är en mycket viktig mötesplats för både offentliga och privata aktörer. Konferensen bidrar till att inspirera, sprida kunskap och erfarenheter kring jämställdhetsfrågor. Den är viktig för Värmland.

Vad tycker du att Karlstad CCC har betytt för Karlstad och Värmland?
Karlstad CCC är en värdefull mötesplats som erbjuder hög kvalitet och fantastisk service. Det skapar stolthet och sätter hela Värmland på kartan som en självklar mötesdestination.

Vilket evenemang drömmer du om att få se på Karlstad CCC?
Det finns många spännande arrangemang som skulle ge positiv effekt för länet. En personlig dröm vore att få se en Coldplay-konsert framöver… 😊

 

Foto: Erik Nygren.