Per Kristensson
2019-04-23

Per Kristensson – om Karlstad CCC

Föreståndare, CTF, Centrum för tjänsteforskning, Karlstads universitet.

Vilket är ditt bästa minne från Karlstad CCC?
Jag har flera minnen, men ett är när jag snackade med Eva Hamilton (då VD för SVT) om min forskning och vi konstaterade, när solen glimrade i Klarälven utanför, att detta är en fantastiskt vacker konferensanläggning.

Vad tycker du att Karlstad CCC har betytt för Karlstad och Värmland?
Det är en fantastisk möjlighet för oss på CTF att bjuda in människor från alla jordklotets hörn till en professionell mötesmiljö där vi kan utbyta tankar, kunskap och idéer.

Vilket evenemang drömmer du om att få se på Karlstad CCC?
Ett TedX-event vore en rolig grej. Överlag är alla evenemang där TV finns med bra, eftersom det ger sådana spridningsmöjligheter.