Ulrika Obstfelder Peterson
2019-04-23

Ulrika Obstfelder Peterson – om Karlstad CCC

Ulrika Obstfelder Peterson, vd, Länsförsäkringar Värmland

Vilket är ditt bästa minne från Karlstad CCC?
ag har varit här på många olika bra evenemang, men mitt bästa minne i närtid är vårt egna event för våra företagskunder då Fredrik Reinfeldt föreläste. Det blev verkligen lyckat.

Vad tycker du att Karlstad CCC har betytt för Karlstad och Värmland?
Karlstad CCC är positivt för Karlstad och Värmland och för värmländskt näringsliv. Det har gjort Värmland mer konkurrenskraftigt vad gäller större möten och kongresser, vilket leder till många besök som i sin tur bidrar till ekonomisk utveckling för lokala företag.

Vilket evenemang drömmer du om att få se på Karlstad CCC?
Jag skulle gärna lyssna till Michelle Obama.