Bethoven och Brantelid

Beethoven & Brantelid – inställd

Datum 2020-03-19 Tid 19:00

Symfoni nr VIII

Symfonin skrevs 1812 och avslutades under en vistelse i Linz, där han för en gångs skull var på strålande humör. Han var ”Aufgeknöpft” som han brukade säga. I denna symfoni får vi höra den skämtsamma Beethoven, dock med korta allvarliga avbrott. Tillsammans med hans många dyrbara musikaliska infall visas här något sällsynt hos Beethoven; frigjordhet!

Kvällen inleds med en ouvertyr som Beethoven skrev till dramatikern von Collins tragedi Coriolan. Därefter hälsar vi Andreas Brantelid välkommen som solist i Schumanns tresatsiga cellokonsert. Mellansatsen är en av Schumanns mest populära stycken och kan liknas vid en romans för cello med orkestern i bakgrunden. Efter paus hör vi Beethovens Symfoni nr 8. Den är väldigt olik sin föregångare, kortare och mer klassisk i uttrycket, banden till Haydn blir återigen tydliga.

Program
Ludwig van Beethoven
Coriolan, ouvertyr

Robert Schumann
Cellokonsert

Ludwig van Beethoven
Symfoni nr 8

Läs mer här

Arrangör

Wermland Opera