Dysleximässan

Dysleximässan

Datum 2018-10-19 Till 2018-10-20

På Dysleximässan finns ett 40-tal utställare, som presenterar alternativa verktyg, metoder, läromedel och delar med sig av personliga erfarenheter.

Dysleximässan kommer som vanligt att visa en värld av möjligheter för personer med läs -skriv och räknesvårigheter.

Entré och föreläsningar
Det är ingen föranmälan för att gå in på mässan.

Du kan lyssna på intressanta föreläsningar och kortföreläsingar i Spekers Corner under mässan. Föreläsningarna ingår i entrépriset och ingen föranmälan krävs.

Det kommer även finnas ca 10 workshops om olika ämnen runt läs- skriv och räknesvårigheter. Till dem ska man föranmäla sig.

Länk till anmälan kommer på dyslexi.org i augusti, samtidig med det fullständiga programmet.