Stora Konsertserien 2018/2019

Sibelius Violinkonsert

Datum 2019-05-02 Tid 19:00

Efter Valborgshelgen är det dags för vårkonsert! Den mästerlige violinisten Benjamin Schmid återvänder med Sibelius ekvilibristiska violinkonsert.

Johannes Gustavsson leder Wermland Operas orkester i de övriga verken av Sibelius, Boulanger och Schumann, samlade kring ett gemensamt vårtema.

Solist: Benjamin Schmid, violin
Dirigent: Johannes Gustavsson, Wermland Operas orkester
Jean Sibelius: Vårsång
Jean Sibelius: Violinkonsert
Lili Boulanger: Från en vårmorgon
Robert Schumann: Symfoni nr 1, Vårsymfonin

Konserten ingår i Stora Konsertserien 2018/2019. Med abonnemang på Wermland Operas konsertserier får du ett välkomponerat paket med blandade konserter till ett förmånligt pris!