L’emotion

Datum 2019-11-28 Tid 19:00

Romantikens musik
Tjajkovskijs Violinkonsert och Mendelssohns Symfoni nr 3, Den skotska, är exempel på romantikens musik. Romantiken uppstod vid slutet av 1700-talet som reaktion mot den förnuftstro, materialism och mekaniska världsbild som rått inom kulturen under upplysningen. Romantikerna hävdade att det var känslan, den egna upplevelsen och fantasin som var kärnan i tillvaron. Detta avspeglas även i musiken. Violinkonserten spelas av Sueye Park, som är född år 2000 i Sydkorea. Hon hör till den unga generationens mest lovande violinister.

Pjotr Tjajkovskij
Violinkonsert

Feliz Mendelssohn
Symfoni nr 3, Den skotska

Läs mer här