Ludwig van Beethoven

Van Keulen & Van Beethoven

Datum 2020-02-20 Tid 19:00

Symfoni nr VII

Den nederländska violinisten Isabelle van Keulen är en skicklig violinist, viola-spelare och orkesterledare, som gjort sig känd för sin karismatiska utstrålning. Hon inleder konserten som solist samt spelande ledare i Beethovens Violinkonsert, vilken räknas till en av de mest spelade violinkonserterna.

Efter paus hör vi Symfoni nr 7, en av Beethovens mest glädjefyllda symfonier. Den påminner oss om att hans väsen inte bara var mörkt och dystert. Alla satserna är utpräglat rytmiska. Den andra satsen fick så mycket applåder under uruppförandet att den måste spelas en gång till! Att han med ett så pass enkelt tema lyckas skapa musik som berör, visar på genialitet. Dock, efter att ha hört den intensiva sista satsen sa CM. von Weber att Beethoven var ”klar för dårhuset”

Läs mer här