Bærekraftarbeid

For oss er arbeidet for en bærekraftig utvikling en naturlig del av vår virksomhet. Vi er medlemmer i Green Meeting Industry Council (GMIC). Gjennom samarbeidet i GMIC kan Karlstad CCC utveksle erfaringer og kunnskap med andre aktører innen besøknæringen som deler vår målsetning om en bærekraftig utvikling.

Svanemerking

Nordic Swan Ecolabel - SvanenHele Karlstad CCC, inkludert restauranten vår Karl IX, er Svanemerket. Det innebærer at vi oppfyller Svanens høyt satte kriterier om et helhetssyn på miljø i alt fra lokalproduserte råvarer til avfallshåndtering og smart energiforbruk.

I restauranten vår har vi satset mye på å få ned energiforbruket, på utvalget av lokalprodusert og økologisk dyrket mat og på å ha kontroll på våre leverandører. Dessuten bruker vi miljømerkede rengjørings- og oppvaskmidler.

En mer miljøtilpasset virksomhet muliggjør reduserte kostnader gjennom blant annet reduserte mengder emballasje og avfall samt redusert energiforbruk.

BREEAM

BREEAM er verdens ledende metode for måling av bærekraft for prosjekter, infrastruktur og bygninger. Over 2,2 millioner bygninger i 72 land er sertifiserte. Metoden inkluderer blant annet energiforbruk, arealbruk, materialbruk, utslipp, transport, vannforbruk og søppelhåndtering. Karlstad CCC er sertifisert i henhold til BREEAM og er blitt tildelt graden ”Very Good”.

Vann

Det utsøkte vannet som serveres på Karlstad CCC kommer fra innsjøen Vänern. Etter tapping filtreres vannet, tilsettes kullsyre og kjøles ned for å få den beste smaken.

Rent vann er ikke en selvfølge for alle. Derfor hjelper vi flere mennesker å få tilgang til godt vann ved å gi to kroner til UNICEFs vannprosjekt for hver flaske med vann med kullsyre som serveres på Karlstad CCC. Så nyt det gode vannet og ta gjerne et glass til!

Opprinnelsesmerket elektrisitet fra fornybare kilder

Karlstad CCC kjøper inn opprinnelsesmerket elektrisitet fra fornybare kilder. Kilder som klassifiseres som fornybare i henhold til lov er biodrivstoff, geotermisk energi, solenergi, vannkraft, vindkraft og bølgeenergi.

Mangfold

Karlstad CCC arbeider aktivt med mangfoldsarbeid og er medlem i Diversity Charter Sweden. Vi er en av initiativtakerne til konferansen Expand som belyser hvordan åpenhet og mangfold leder til vekst.