Vårt arbete med hållbarhet

För oss är strävan efter en hållbar utveckling en naturlig del i vår verksamhet. Vi är medlemmar i "Nätverket Hållbar Besöksnäring". Genom det samarbetet kan Karlstad CCC utbyta erfarenheter och kunskap med andra aktörer inom besöksnäringen som delar vår målsättning om en hållbar utveckling.

Nätverket Hållbar Besöksnäring är ett nätverk som vill inspirera, utbilda och stödja ledare för att påskynda omställningen av besöksnäringen till en mer hållbar näring. Nätverket Hållbar Besöksnäring baserar sin definition av hållbarhet på vetenskaplig grund (Det Naturliga Stegets ramverk) och verkar för en helhetssyn där besöksnäringen blir en del av lösningen i ett hållbart samhälle.

Svanenmärkning

Hela Karlstad CCC, inklusive vår restaurang Karl IX, är Svanenmärkt, vilket innebär att vi uppfyller Svanens högt satta kriterier som kräver en helhetssyn på miljö i allt från närproducerade råvaror till avfallshantering och smart energiförbrukning.

I vår restaurang har vi gjort stora satsningar för att få ner energianvändningen, utbudet av närproducerad och ekologiskt odlad mat och att ha kontroll över våra leverantörer. Dessutom använder vi miljömärkta städ- och diskmedel.

En mer miljöanpassad verksamhet möjliggör minskade kostnader genom bland annat en minskad mängd emballage och avfall samt minskad energiförbrukning.

Vi valde Svanen för att det är en av världens tuffaste miljömärkningar.

Vi gjorde det för dig. Och för miljön.

Att bara ta hänsyn till en enda miljöaspekt är knepigt nog. Men Svanen ställer krav på alla relevanta delar, från resurseffektivitet och kemikalier, till klimat och biologisk mångfald.

Och för att göra det ännu svårare: Har du hört talas om ”livscykelperspektiv”? Det har vi. Det innebär att ta hänsyn till hela produktens liv, från råvaror, produktion och användning till återanvändning, återvinning och avfall.

Vi är stolta över att vi klarade det!

Vi väljer kranvatten framför flaskvatten

Vi är även kranmärkta. Det innebär att vi tar ställning för en bättre miljö och serverar friskt, nyttigt och lokalproducerat
kranvatten istället för förpackat vatteKranmärktn. Inga förpackningar betyder inget avfall, inga transporter och inga utsläpp. Lokalproducerat färskt vatten är 250 gånger billigare än en flaska vatten i butik. Förutom att detta minskar vår miljöpåverkan får vi även möjlighet att skänka mellanskillnaden och bidra till att fler människor får tillgång till bra vatten. För varje flaska vi serverar ger vi två kronor till UNICEF:s vattenprojekt.

Ett jämställt Värmland

Vi är en del av Ett jämställt Värmland – ett enkelt anslutningssystem från Länsstyrelsen Värmland där stora som små aktörer är välkomna att visa upp, ansluta och utveckla sitt jämställdhetsarbete. Utifrån jämställdhetsstrategi för Värmland lyfter de och sprider goda exempel, skapar forum för erfarenhetsutbyte och kompetenshöjande insatser. Länsstrategin Ett jämställt Värmland pekar ut riktningen och har just visionen ett jämställt Värmland. För att lyckas med det behöver vi alla hjälpas åt och ta ett samlat grepp.

BREEAM

BREEAM är världens ledande metod för mätning av hållbarhet för projekt, infrastruktur och byggnader. Drygt 2,2 miljoner byggnader i 72 länder är certifierade. Metoden inkluderar bland annat energianvändning, landanvändning, materialanvändning, utsläpp, transporter, vattenanvändning och sophantering. Karlstad CCC är certifierat enligt BREEAM och har tilldelats graden ”Very Good”.

Vatten

Vårt utsökta vatten som serveras på Karlstad CCC kommer från Vänern. Innan tappning filtreras, kolsyras och kyls det för att få bästa smak.

Rent vatten är inte en självklarhet för alla. Därför hjälper vi fler människor att få tillgång till bra vatten genom att skänka två kronor till UNICEFs vattenprojekt för varje flaska kolsyrat vatten som serveras på Karlstad CCC. Så njut av det goda vattnet och ta gärna ett glas till!

Under 2018 har serveringen av 26 600 flaskor vatten på Karlstad CCC genererat 53 200 kronor till UNICEF. Vårt bidrag hjälper UNICEF att rena cirka 7 miljoner liter vatten, vilket motsvarar nära 50 000 fyllda badkar eller cirka 1 800 000 glas vatten.

Ursprungsmärkt el från förnybara källor

Karlstad CCC köper in ursprungsmärkt el från förnybara källor. Källor som klassas som förnybara enligt lag är biobränsle, geotermisk energi, solenergi, vattenkraft, vindkraft och vågenergi.

Energiförbrukning

Vi jobbar kontinuerligt med att sänka vår elförbrukning genom att identifiera både utrustning och arbetssätt som kan bytas eller justeras för att sänka vår energiförbrukning. Under det senaste året har vi uppgraderat stora delar av vår köksutrustning vilket leder till både mindre vattenförbrukning och mellan 30-60% lägre elförbrukning beroende på maskin/ utrustning.

Mångfald

Karlstad CCC arbetar aktivt med mångfaldsarbete och är medlem i Diversity Charter Sweden. Vi är en av initiativtagarna till konferensen Expand som belyser hur öppenhet och mångfald leder till tillväxt.