2016-12-10

”Trygg med att arrangemanget blir lyckat”
SBAB

Engagerad personal och fantastiska lokaler gör att man kan känna sig trygg med att arrangemanget blir lyckat.

Eleni Andersson, konferensansvarig, SBAB