2017-03-03

”All time high”
Moderaterna

Vi har en kravlista som måste uppfyllas för att vi ska kunna förlägga våra möten. Bland annat måste en lokal rymma minst 1 500 personer. Det är inte är helt vanligt på anläggningar runt om i Sverige. Vi gör alltid noggranna utvärderingar av våra möten och Värmland tangerade vårt ”all time high” i helhetsintryck under vårt besök här. Vilken är anledningen till att vi kommer tillbaka igen.

Billy Östh, ansvarig för konferens och mötesservice för Moderaterna