Turism - Värmland
2017-05-18

Fler turister till Värmland

Första kvartalet 2017 ökade antalet gästnätter i Värmland med 5 procent jämfört med samma period 2016 enligt SCB.

Det är främst besökare från Sverige, Tyskland, Nederländerna och Kina som står för ökningen.

Värmland håller i trenden som ett av länen med störst andel internationella besökare. Resultatet för första kvartalet 2017 visar att antalet gästnätter i Värmland har ökat med 5% jämfört med samma period 2016. Totalt rör det sig om 13 000 fler gästnätter än motsvarande period 2016 (januari-mars). Totalt sett hade Värmland 288 000 övernattningar under det första kvartalet 2017, fördelat på hotell, camping, stugbyar och vandrarhem. Utöver det tillkommer övernattningar i privat förmedlade stugor som ännu inte redovisats i statistiken samt tillresande som övernattar hos släkt, vänner och bekanta eller i eget boende som inte inryms i statistiken.

Den största ökningen står besökare från Sverige, Tyskland, Nederländerna och Kina för. I januari och februari har gästnätterna ökat mest (+9% respektive +6% jämfört med 2016). Kristinehamns kommun och Filipstads kommun har ökat mest procentuellt medan Karlstad har den största ökningen sett till antal besökare.

– 50 procent av de värmländska gästnätterna sker under perioden juni-augusti. Efter att ha stämt av med flera av våra medlemmar ser bokningsläget bra ut för sommaren, säger Jonas Jacobsson, vd på Visit Värmland.

Förra året ökade Värmland sina gästnätter med fyra procent jämfört med 2015, till 2,2 miljoner. Av dessa var 37 procent internationella besökare, vilket gör Värmland till ett av länen med störst andel utländska besökare.