Time to meet

Time to meet

Följ vår reportageserie om hur du skapar bättre möten. Vårt mål är att du som mötesarrangör ska bli bäst på det vi älskar.
Så skapar du en bra paus
2018-02-12
Del 2: Så skapar du en bra paus

Mänskligheten har förstått att pauser är betydelsefullt i vardagen. Extra viktigt är det på en konferens eller kongress med intensivt lyssnande under långa dagar. Forskare vid stressforskningsinstitutet i Stockholm har nämligen konstaterat att utan pauser blir människor sämre på att både lyssna, minnas och kommunicera.

Läs mer
Människorna gör mötet - Time to meet
2018-01-17
Del 1: Människorna gör mötet

Det viktigaste i ett möte är människorna. Arrangörer vill gärna att alla som deltar ska vara intresserade. Så hur går det till att skapa engagemang? Och vad behövs för att alla ska känna sig välkomna?

Läs mer
Time to meet
2018-01-17
Vi mötesbildar nyfikna

Vi startar en ny reportageserie om hur mötesarrangörer skapar bättre möten. Målet är att de ska bli bäst på det vi älskar.

Läs mer